Akustik Düzenleme

Kapalı mekanlardaki yayınlanan seslerin , kayıt edilmesi için elektrik sinyaline çeviren mikrofona yada kulağa giderken dümdüz gittiği gibi bir de ortamı çevreleyen duvarlara değişik açılarla çarparak da ulaşır. Bu seslerin daha iyi anlaşılması ve iletilmesi, ortamdaki parazit ve diğer rahatsız edici seslerin yok edilmesi, kaynaktan çıkan sesin kulağa mümkün olduğu kadar doğru olarak gelmesi için kullanılan bir diğer teknolojidir. Bunu sağlamak için yeni yapılan odalarda boyut, şekil ve yüzeyleri doğru seçerek, şekli ve boyutu belli odalarda ise sadece yüzeyleri değiştirerek akustik düzenleme uygulaması yapılmaktadır.

Bu teknoloji yasa ile (27601 sayılı ‘Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ile ilgili yönetmeliğine http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/06/20100604-5.htm) mecburileştiği için yeni inşaatlarda ve eski yaşam alanlarında sıkça kullanılan bir uygulamadır. Bu uygulamalar sayesinde daha yaşanılır ortamlara sahip olunması aynı zamanda çevre gürültüsünü ve ses kirliliğinin önüne geçilmesi esas alınmıştır. Ses frekanslarının belli bir düzeyin üzerine çıkması, konuşma yapılan ortamda seslerin algılanmamasına neden olur. Bu nedenle ses yalıtımı ve akustik düzenleme yapılması şarttır. Yapılan uygulama da mevcut kapalı ortamda yansıma süresinin azalmasını; cam yünü, taş yünü, yumuşak poliüretan esaslı köpükler, melamin köpüğü, ahşap yünü gibi malzemeler kullanılmaktadır.

Mimari Akustik Danışmanlık

Mimari akustik danışmanlık, belli bir amaca uygun olarak akustik düzenlemesinin yapılması gereken mekanlar için proje yada uygulama ekibine verilen danışmanlık hizmetini kapsar. Bu tür danışmanlık hizmetlerinde öncelikli amaç isabetli ve projenin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Bunun yanında, etkili hesaplama yöntemleri kullanarak proje ekibine hızlı bir şekilde cevap sunabilmek önem kazanmaktadır.

Akustik Parametre Ölçümleri

Proje hazırlanma sürecinde, bazı hedef kriterlerin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi için akustik parametre ölçümlerinin gereği ortaya çıkabilir. Bu ölçümler projenin yapılacağı sahada ya da emsal mekanlarda, çevresel gürültü, yalıtım ya da hacim akustiği parametrelerini kapsar.